zatrzymać

Słownik języka polskiego PWN*

zatrzymaćzatrzymywać
1. «spowodować, że coś przestanie się poruszać»
2. «spowodować, że coś przestanie funkcjonować»
3. «zahamować rozwój lub przebieg czegoś»
4. «nie pozwolić komuś odejść skądś»
5. «zachować coś dla siebie lub dla kogoś»
6. «uniemożliwić wydostanie się czegoś na zewnątrz»
7. «aresztować kogoś do czasu wyjaśnienia sprawy»
8. «na mocy prawa, odebrać komuś rzecz, której posiadanie lub użytkowanie jest nielegalne»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego