śródmieście

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Śród•mieście (nazwa dzielnicy miasta) -mieścia
śród•mieście (centralna część miasta); -mieści (a. -mieść)
War•szawa-Śród•mieście War•szawy-Śród•mieścia, War•szawę-Śród•mieście

Słownik języka polskiego PWN*

śródmieście «centralna część miasta, w której jest dużo sklepów, biur i różnych instytucji»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego