ździebełeczko

Wielki słownik ortograficzny PWN*

ździebełecz•ko (małe ździebełko) -cz•kiem; -czek
ździebełecz•ko (troszeczkę)

Słownik języka polskiego PWN*

ździebko I «bardzo mała ilość czegoś»
• ździebełko • ździebełeczko
ździebko II «w niewielkim stopniu»
• ździebełko • ździebełeczko
źdźbło
1. «długa, walcowata łodyga trawy lub zboża»
2. «bardzo mała ilość czegoś»

• źdźbłowy • ździebełko • ździebełeczko

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego