ździebełeczko

Wielki słownik ortograficzny PWN

ździebełecz•ko (małe ździebełko) -cz•kiem; -czek
ździebełecz•ko (troszeczkę)

Słownik języka polskiego PWN

ździebko I «bardzo mała ilość czegoś»
• ździebełko • ździebełeczko
ździebko II «w niewielkim stopniu»
• ździebełko • ździebełeczko
źdźbło
1. «długa, walcowata łodyga trawy lub zboża»
2. «bardzo mała ilość czegoś»

• źdźbłowy • ździebełko • ździebełeczko

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... tutaj paliłam popiół, tam skopałam wczoraj, to skopałam, no, każde ździebełeczko, tu posiałam astry, tu posadziłam mieczyki, tam mieczyki, tam jakieś...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego