Achaz

Wielki słownik ortograficzny PWN

Achaz (bibl.) -za, -zie

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... postanowili zmusić ją siłą do utworzenia wspólnego frontu. Król judzki Achaz znalazł się w trudnej sytuacji. Poczas gdy dwaj sprzymierzeńcy uderzyli...
  • ... wierzyło w opiekę Jahwe, i ostrzegał przed sojuszem z Asyrią. Achaz nie usłuchał jednak światłego męża i wezwał na pomoc groźnego...
  • ... prorockie Izajasza objęło lata panowania królów Judy: Jotama (765-741), Achaza (741-726) i Ezechiasza (Hizkijasza, 726-697). Był to jeden...

Encyklopedia PWN

Achaz, Joachaz, data ur. nieznana, zm. 727 p.n.e.,
od przeł. 742 i 743 król staroż. królestwa Judy (Królestwa Południowego), znany ze Starego Testamentu (2 Księga Królewska);
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego