Agent

Wielki słownik ortograficzny PWN*

agent -n•cie; -n•ci, -n•tów
agent (inform.) -n•cie; -n•ty, -n•tów

Słownik języka polskiego PWN*

agent
1. «przedstawiciel jakiejś firmy»
2. «osoba zatrudniona przez artystę lub pisarza, zajmująca się jego kontraktami»
3. «pracownik wywiadu»
4. «tajny pracownik policji lub służb specjalnych»
5. «w parapsychologii: osoba przekazująca myśli w eksperymentach telepatycznych»

• agentka

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego