Bachusowy

Wielki słownik ortograficzny PWN

Bachusowy (czyj?); -wi
bachusowy (jaki?)

Słownik języka polskiego PWN

bachusowy «przypominający Bachusa lub obchody ku jego czci»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego