Burgas

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Bur•gas ndm a. -su, -sie; przym.: burgaski

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego