Calderon

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Cal•deron: Pedro Cal•deron de la Bar•ca, Pedra Cal•derona de la Bar•ca, o Pedrze Cal•deronie de la Bar•ca a. Calderón

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego