Dziesiątka

Wielki słownik ortograficzny PWN

dziesiąt•ka -t•ce, -t•kę; -tek
dziesiątek -t•ka, -t•kiem; -t•ki, -t•ków

Słownik języka polskiego PWN

dziesiątka
1. «liczba 10»
2. «całość składająca się z dziesięciu części lub jednostek»
3. «to, co jest oznaczone liczbą 10»
4. «pieniądz dziesięciogroszowy lub dziesięciozłotowy»
5. «karta oznaczona liczbą 10»
6. zob. dezetka

• dziesiątkowy
dziesiątek
1. «okres dziesięciu lat»
2. «dziesięć jednostek lub sztuk czegoś»
dziesiątki «duża liczba osób lub rzeczy»
trafić w dziesiątkę «w strzelaniu do tarczy: trafić w środek tarczy»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

dziesiątek, dziesiątka
26.07.2002
Witam,
Po odmówieniu dziesiątki różańca (wyszedłem z kościoła) czy po odmówieniu dziesiątka różańca?
Dziękuję, mz
Zapis wielkości liczbowych
3.04.2016
Szanowni Państwo,
w tekście naukowym, który redaguję, występuje wiele liczebników. W jaki sposób zapisać je poprawnie: słownie czy cyframi?
Podam kilka przykładów:
  1. ... zmiany przyniósł okres zaczynający się ponad 6000 lat temu, trwający około 3000 lat... – czy może sześć tysięcy albo 6 tysięcy?
  2. W okresie neolitu (6.5 – 3.8. tys. lat temu)
  3. ... w starszej epoce kamienia (paleolit), trwającej od około 230 000 r. p.n.e. do około 440 r. p.n.e.
Uprzejmie proszę o pomoc.
Zadanie matematyczne
11.03.2019
Dzień dobry,
chciałbym poprosić o Państwa zdanie w odniesieniu do Barbary Radziwiłłówny.
Czy poprawny jest napis znaleziony przy szczątkach Barbary podawany w książkach:
Zmarła niedojrzała, rozpocząwszy trzeci dziesiątek lat...? W chwili śmierci Barbara miała 31 lat, a liczba 31 to pierwsza liczba z czwartej dziesiątki.
Podobno, ten napis to tłumaczenie z łaciny: Immatura obiit decima trieteridi capta.

Z ukłonami
Ryszard Purski

Ciekawostki

DZIESIĄTEK, DZIESIĄTKA
Dziesiątek lat to okres dziesięciu lat, dziesiątek jakichś przedmiotów to dziesięć sztuk. Dziesiątka natomiast to liczba 10, karta, moneta lub inna rzecz oznaczona liczbą 10, a także grupa dziesięciu osób, rzadziej rzeczy.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Kawulok powtarza skok, zdenerwowany, potłuczony i zajmuje miejsce w drugiej dziesiątce. Józek Daniel w drugiej serii osiąga najdłuższy skok - 76,5...
  • ... znaczenia inne treści, ważne dla kraju, dla społeczeństwa na długie dziesiątki lat.
    Zniknął z pamięci człowiek-kolaborant, nikomu nie zaprzątał już...
  • ... nim i polami uprawnymi. Obejmowała też okolice z położonym o dziesiątki kilometrów na wschód średniowiecznym zamczyskiem w Mirze i przedziwnym miasteczkiem...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego