dziesiątka

Wielki słownik ortograficzny PWN*

dziesiąt•ka -t•ce, -t•kę; -tek
dziesiątek -t•ka, -t•kiem; -t•ki, -t•ków

Słownik języka polskiego PWN*

dziesiątka
1. «liczba 10»
2. «całość składająca się z dziesięciu części lub jednostek»
3. «to, co jest oznaczone liczbą 10»
4. «pieniądz dziesięciogroszowy lub dziesięciozłotowy»
5. «karta oznaczona liczbą 10»
6. zob. dezetka

• dziesiątkowy
dziesiątek
1. «okres dziesięciu lat»
2. «dziesięć jednostek lub sztuk czegoś»
dziesiątki «duża liczba osób lub rzeczy»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego