Er

Wielki słownik ortograficzny PWN

Er (= erb)
er-hu ndm
era erze, erę; er
naszej ery (skrót: n.e.)

Słownik języka polskiego PWN

Er «symbol pierwiastka chemicznego erb»
era
1. «okres zapoczątkowany jakimś doniosłym wydarzeniem»
2. «każdy z pięciu wielkich etapów, na jakie geologia dzieli historię Ziemi»
era archaiczna, azoiczna «najstarszy okres w dziejach Ziemi»
era eofityczna «era początkowa w historii flory na Ziemi»
era eofityczna «pierwsza era rozwoju roślin na Ziemi»
era kenozoiczna «najmłodszy okres w dziejach Ziemi»
era mezozoiczna «czwarty okres w dziejach Ziemi»
era paleofityczna «druga era w historii flory na Ziemi»
era paleozoiczna «trzeci okres w dziejach Ziemi»
era proterozoiczna, eozoiczna, algonkińska «drugi okres w dziejach Ziemi»
nasza era «okres liczony od roku narodzenia Chrystusa»
przed naszą erą «przed narodzeniem Chrystusa»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

era

Porady językowe

Er-Raszidija, Es-Sajdija, ...
4.07.2003
Witam,
jak odmienimy nazwy marokańskich miast: Er-Raszidija i Es-Sajdija?
nazwiska na -er
18.12.2002
Jak poprawnie odmieniać nazwisko Baster? Czy forma Bastra jest niedopuszczalna?
nazwiska na -er
2.12.2011
Szanowna redakcjo!
Jak odmieniamy nazwiska Bober, Zecer, Kuper (ew. Koper)? Czy istnieje zasada pomocna w wychwytywaniu różnic w odmianie tego typu nazwisk?
Z poważaniem,
Tomasz

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... tak
  Możesz więcej
  60 zł
  60 zł brutto
  W zestawie
  Era Tak Tak XXL
  otrzymujesz 60 zł brutto
  (30 zł przy...
 • ... razem nie wystąpią. Będą to kolejne koncerty w ramach cyklu Era Jazzu.

  Nowa Cassandra Wilson

  Po raz kolejny będziemy prezentować jazz...
 • ... w Ameryce też. Cały świat ruszył z kopyta w nową erę. W Norwegii jest już coś w naszym rodzaju. ś propos...

Encyklopedia PWN

symbol pierwiastka chemicznego → erbu (od łacińskiej nazwy erbium).
era
[łac.],
czas liczony od roku pierwszego, początku, którym zazwyczaj jest rzeczywiste lub legendarne wydarzenie (epoka);
era
[łac.],
geol. jednostka geochronologiczna podziału dziejów Ziemi;
era chrześcijańska, era dionizyjska,
liczona od roku narodzenia Chrystusa;
era postępu, ang. Progressive Era,
termin odnoszący się do wewnętrznych dziejów USA 1900–20;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego