epoka

Słownik języka polskiego PWN*

epoka
1. «okres stanowiący jeden z etapów dziejowych»
2. «okres zapoczątkowany jakimś ważnym wydarzeniem»
3. «moment stanowiący punkt odniesienia w rachubie czasu lub w opisie liczbowym zjawiska astronomicznego»
4. «odcinek czasu w dziejach Ziemi, będący częścią okresu geologicznego»
epoka brązu «okres historyczny, w którym głównym surowcem produkcyjnym był brąz»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego