naszej ery

Wielki słownik ortograficzny PWN

naszej ery (skrót: n.e.)

Słownik języka polskiego PWN

nasza era «okres liczony od roku narodzenia Chrystusa»
przed naszą erą «przed narodzeniem Chrystusa»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego