GB

Wielki słownik ortograficzny PWN*

GB (= gigabajt)
Gb (= gilbert; gigabit)

Słownik języka polskiego PWN*

GB «symbol jednostki pojemności pamięci gigabajt»
Gb «symbol jednostki siły magnetomotorycznej gilbert»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego