Garbatka-Letnisko

Wielki słownik ortograficzny PWN

Gar•bat•ka-Let•nisko Gar•bat•ki-Let•niska; przym.: garbatecki

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... RADOM
    Już nie będzie robił głupich dowcipów. 15-latek z
    Garbatki Letniska koło Radomia dwa razy dzwonił do dwóch szpitali z informacją...

Encyklopedia PWN

w. gminna w woj. mazow. (pow. kozienicki), na skraju Puszczy Kozienickiej;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego