Hart

Wielki słownik ortograficzny PWN*

hart (siła, odporność) -rtu, -r•cie

Słownik języka polskiego PWN*

hart
1. «wytrzymałość fizyczna i psychiczna człowieka»
2. daw. «twardość jakiegoś przedmiotu nadana mu przez hartowanie»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego