Herbart

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Her•bart: Johann Friedrich Her•bart, Johan•na Friedricha Her•barta, o Johan•nie Friedrichu Her•bar•cie

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego