InterCity

Wielki słownik ortograficzny PWN

Inter•City ndm (skrót: IC)

Słownik języka polskiego PWN

InterCity [wym. inters-ity] «szybki pociąg jeżdżący między dużymi miastami»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego