Jackiewicz

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Jac•kiewicz: Aleksan•der Jac•kiewicz, Jac•kiewicza, o Jac•kiewiczu

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego