Jackowski

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Jac•kow•ski: Jan Maria Jac•kow•ski, Jac•kow•skiego, o Jac•kow•skim
Hasło obecne w wyd. III WSO, pominięte w wyd. IV.

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego