Karski

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Kar•ski: Jan Kar•ski, Kar•skiego, o Kar•skim
kar•ski: Morze Karskie, Karskie Wrota (cieśnina)

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego