Madziarka

Wielki słownik ortograficzny PWN

Madziar•ka -r•ce, -r•kę; -rek

Słownik języka polskiego PWN

Madziar
1. «przedstawiciel ludów ugrofińskich osiadłych w X w. na terenie dzisiejszych Węgier»
2. «Węgier»

• madziarski • Madziarka
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego