Manama

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Manama -mie, -mę; przym.: manamski a. Al-Manama
Al-Manama Al-Manamie, Al-Manamę a. Manama

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego