NSZ

Wielki słownik ortograficzny PWN*

NSZ (= Narodowe Siły Zbrojne) NSZ-etu, NSZ-ecie a. ndm

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego