PZPR-owiec

Wielki słownik ortograficzny PWN*

PZPR-owiec PZPR-ow•ca; PZPR-ow•cy, PZPR-ow•ców a. pezetpeerowiec

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego