PZPR

Wielki słownik ortograficzny PWN*

PZPR (= Polska Zjednoczona Partia Robotnicza) PZPR-u, PZPR-ze a. ndm
PZPR-owiec PZPR-ow•ca; PZPR-ow•cy, PZPR-ow•ców a. pezetpeerowiec
PZPR-ow•ski; -scy a. pezetpeerowski

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego