PZPR-owski

Wielki słownik ortograficzny PWN*

PZPR-ow•ski; -scy a. pezetpeerowski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego