Piccoli

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Pic•coli: Michel Pic•coli, Michela Pic•colego, o Michelu Pic•colim
pic•colo -la; -la, -li a. ndm; zob. pikolo (instrument)

Słownik języka polskiego PWN*

pikolo, piccolo [wym. pikolo]
1. «mały flet poprzeczny o wysokiej skali i przenikliwym dźwięku»
2. zob. pikolak.

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego