Quedlinburg

Wielki słownik ortograficzny PWN

Quedlin•burg -r•ga, -r•giem

Encyklopedia PWN

Quedlinburg
[kwẹ:dlınburk] Wymowa,
Kwedlinburg,
m. w środkowej części Niemiec, w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, u podnóża gór Harz, nad rz. Bode (dopływ Soławy).
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego