Quetzalcoatl

Wielki słownik ortograficzny PWN

Quetzal•coatl (bóstwo azteckie) -la a. Kecalkoatl

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... V wieku, zdobyte w X wieku przez Tolteków pod wodzą Quetzalcoatla (węża upierzonego). Inna nazwa w języku Majów tego samego boga...

Encyklopedia PWN

Quetzalcoatl
[ketsalkọatl; azteckie, ‘pierzasty wąż’],
w religii Tolteków i Azteków bóg-stwórca i król-bohater kulturowy;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego