Quevedo

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Quevedo: Fran•cisco de Quevedo, Fran•cisca de Queveda (a. de Quevedo), z Fran•ciskiem de Quevedem (a. de Quevedo), o Fran•ciscu de Quevedzie (a. de Quevedo)

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego