SAPARD

Wielki słownik ortograficzny PWN*

SAPARD (= Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development) ndm a. SAPARD-u, SAPARD-zie

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego