Tagi

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Tag (rzeka) -gu, -giem
tag (znacznik w informatyce) -gu a. -ga, -giem; -gów

Słownik języka polskiego PWN*

tag inform. «napis rozpoczynający i kończący każdy element tekstu, zawierający zakodowaną informację o logicznej lub typograficznej strukturze tekstu, umożliwający jego późniejsze przetworzenie»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego