U-Boot

Wielki słownik ortograficzny PWN

U-Boot U-Boota, U-Boocie; U-Booty, U-Bootów

Słownik języka polskiego PWN

u-boot, U-Boot «niemiecka łódź podwodna z czasów II wojny światowej»

Encyklopedia PWN

międzynar., pot. nazwa niem. okrętów podwodnych (skrót od niem. Unterseeboot).
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego