Vanguard

Wielki słownik ortograficzny PWN

Van•guard -rda, -rdzie a. ndm

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Ziemi.
    Pierwszymi satelitami wyposażonymi w aparaturę meteorologiczną były satelity typu
    Vanguard i Explorer, wprowadzone na orbitę okołoziemską w 1959 r. Za...
  • ... obecnie wyrzutnie. Defiluje przed nami cała historia amerykańskiej astronautyki, od Vanguardów i Explorerów poczynając. Część rakiet, których bliźniacze kopie spełniły swą...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego
404 Not Found

Not Found

The requested URL /floater/see/24 was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.