Vanguard

Wielki słownik ortograficzny PWN

Van•guard -rda, -rdzie a. ndm

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Ziemi.
    Pierwszymi satelitami wyposażonymi w aparaturę meteorologiczną były satelity typu
    Vanguard i Explorer, wprowadzone na orbitę okołoziemską w 1959 r. Za...
  • ... obecnie wyrzutnie. Defiluje przed nami cała historia amerykańskiej astronautyki, od Vanguardów i Explorerów poczynając. Część rakiet, których bliźniacze kopie spełniły swą...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego