Warka

Wielki słownik ortograficzny PWN*

War•ka -r•ce, -r•kę; przym.: warecki

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego