Zielonka

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Zielon•ka (miejscowość) -n•ce, -n•kę; przym.: zielonecki
zielon•ka (pasza; grzyb) -n•ce, -n•kę; -nek
Zielon•ki (miejscowość) -nek; przym.: zielonecki

Słownik języka polskiego PWN*

zielonka
1. «pasza dla zwierząt przygotowywana z zielonych części roślin»
2. pot. «gąska zielonka»
gąska zielonka, żółta, zielona «gąska rosnąca późną jesienią w suchych lasach»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego