abonent

Wielki słownik ortograficzny PWN

abonent -n•cie; -n•ci, -n•tów

Słownik języka polskiego PWN

abonent «osoba korzystająca z abonamentu»
• abonencki • abonentka • abonować

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego