abortus

Wielki słownik ortograficzny PWN

abortus ndm; zob. abort

Słownik języka polskiego PWN

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... podwórko cały dzień. Boye niezwłocznie po śniadaniu chowają się w "abortach" i przenajróżniejszych komórkach od piwnic po strychy, aby uniknąć zmuszenia...
  • ... ją z obecnością i wysoką aktywnością SOD w komórkach Brucella abortus. Stwierdzono, że w komórkach tych patogennych bakterii występują dwa typy...
  • ... BHT osłabia reakcję wydalania N. brasiliensis z jelita szczurów.
    Brucella
    abortus jest fakultatywnym patogenem wewnątrzkomórkowym zdolnym do infekowania makrofagów i replikacji...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego