absenteista

Wielki słownik ortograficzny PWN

ab•sen•teista -iście, -istę; -iści, -istów

Słownik języka polskiego PWN

absenteista «człowiek uchylający się od wypełniania obowiązków społecznych»
• absenteistka • absenteizm • absentować się

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego