adhezyjny

Słownik języka polskiego PWN*

adhezja «zjawisko łączenia się powierzchniowych warstw dwóch różnych ciał zetkniętych ze sobą»
• adhezyjny
postępowanie adhezyjne «powództwo cywilne i związane z tym czynności w procesie karnym»
umowa adhezyjna «umowa, w której jedna strona określa wszystkie istotne warunki w taki sposób, że druga strona może albo w całości je przyjąć, albo zrezygnować z zawarcia umowy»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego