aerobiont

Wielki słownik ortograficzny PWN*

aero•biont -n•ta, -n•cie; -n•ty, -n•tów a. aerob

Słownik języka polskiego PWN*

aerobiont «organizm mogący żyć tylko w obecności tlenu atmosferycznego»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego