aglutynacja

Słownik języka polskiego PWN*

aglutynacja
1. «zlepianie się rozproszonych w płynie komórek»
2. «tworzenie form gramatycznych przez dołączanie do rdzenia afiksów»

• aglutynacyjny • aglutynować • aglutynować się

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego