agnostyk

Słownik języka polskiego PWN*

agnostycyzm «pogląd filozoficzny negujący całkowicie lub częściowo możliwość poznania bytu»
• agnostyczny, agnocystyczny • agnostyk • agnostyczka

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego