alternatywny

Słownik języka polskiego PWN*

alternatywny
1. «dający możność wyboru między dwiema możliwościami»
2. «inny, przeciwstawiający się temu, co tradycyjne i oficjalnie uznane»

• alternatywnie • alternatywność
rządy alternatywne «gabinety zmieniające się w zależności od tego, która partia uzyska w wyborach większość parlamentarną»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego