altruista

Wielki słownik ortograficzny PWN

al•truista -iście, -istę; -iści, -istów

Słownik języka polskiego PWN

altruizm «kierowanie się w swym postępowaniu dobrem innych, gotowość do poświęceń»
• altruistyczny • altruistycznie • altruista • altruistka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

przeciwieństwo egoisty
21.12.2001
Proszę o podanie trzech antonimów od rzeczownika egoista.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... to niczym nienormalnym. Lecz mówić o sobie dobrze, ogłaszać się altruistą - to nieprzyzwoite. Prawda? Prawda, panie Hunt? Nie uchodzi przyznać się...
  • ... że wielu przedstawicieli starszego pokolenia nie odpowiada stereotypowi słabych, staromodnych altruistów. Ponad 70% obecnych pięćdziesięcio- i sześćdziesięciolatków uważa się za "bardzo...
  • ... wreszcie, pod wpływem negatywnej reakcji społecznej można wejść w rolę altruisty (teoria naznaczania)? Wydaje się, że nie. Nie jest więc tak...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego