amperomierz

Wielki słownik ortograficzny PWN

am•pero•mierz -rza; -rze, -rzy

Słownik języka polskiego PWN

amperomierz, amperometr «przyrząd do pomiaru natężenia prądu w obwodzie elektrycznym»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego