ante Christum

Wielki słownik ortograficzny PWN*

an•no an•te Christum (= w roku przed Chrystusem; skróty: a.a.C., A.A.C., a.a.Ch.)
an•te Christum (= przed Chrystusem; skróty: a.C., a.Ch.)
an•te Christum natum (= w roku przed narodzeniem Chrystusa; skróty: a.C.n., a.Ch.n.)

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego