atroficzny

Słownik języka polskiego PWN*

atrofia
1. «stopniowe zmniejszanie się rozmiarów tkanki, narządu lub części ciała»
2. «zanik uczuć, cech lub jakichś wartości»

• atroficzny

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego