autokratycznie

Słownik języka polskiego PWN*

autokracja «system rządzenia, w którym cała władza należy do jednego człowieka i jest sprawowana poza jakąkolwiek kontrolą społeczną»
• autokratyczny • autokratycznie
autokrata
1. «władca mający nieograniczoną władzę»
2. «osoba, która podejmuje decyzje, nie licząc się z innymi, i wymaga całkowitego posłuszeństwa»

• autokratyczny • autokratycznie

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego